ODKRYJ SWOJĄ PASJĘ, ZWOLNIJ HAMULECI WYRUSZAJ W PODRÓŻ PRZEZ ŻYCIE!
Dodane przez webmaster dnia 21 grudzień 2017 21:16:16

Dobrym materiałem do odkrywania własnych pasji jest teoria amerykańskiego psychologa oraz neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Bostońskiego, dr Honoris Causa-Horwarda Gardnera.
Ten wybitny profesor uważa, że wszyscy posiadamy różne zdolności i umiejętności, które nazywa inteligencjami. Horward Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji, które przedstawione są na diagramie kołowym. Każdy z nas posiada wszystkie jej rodzaje, jednak rozwinięte na różnym poziomie. Oznacza to, że ...


Rozszerzona zawartosc newsa

Dobrym materiałem do odkrywania własnych pasji jest teoria amerykańskiego psychologa oraz neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Bostońskiego, dr Honoris Causa-Horwarda Gardnera.
Ten wybitny profesor uważa, że wszyscy posiadamy różne zdolności i umiejętności, które nazywa inteligencjami. Horward Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji, które przedstawione są na diagramie kołowym. Każdy z nas posiada wszystkie jej rodzaje, jednak rozwinięte na różnym poziomie. Oznacza to, że:
KAŻDY Z NAS JEST WYJĄTKOWY I NIEPOWTARZALNY!
Jeżeli już dziś potrafisz określić profil własnej inteligencji, to poniżej znajdziesz kilka sposobów jak się rozwijać:

INTELIGENCJA JĘZYKOWA
Zdolność do rozumienie i odbierania świata poprzez słowo, np. umiejętność logicznego ujmowania własnych myśli oraz zdarzeń.
- czytanie, pisanie wierszy i opowiadań
- rozwiązywanie zagadek słownych, krzyżówek
- redagowanie tekstów
-przeprowadzanie wywiadów
INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA
Zdolność do rozumienia i odbierania świata poprzez obraz i formy przestrzenne, np. umiejętność tworzenia wizualizacji, obrazów (zagadnienia w postaci diagramów, tabel) i relacji przestrzennych w umyśle.
- tworzenie rysunków, map, obrazów, prezentacji, filmów
- czytanie map, wytyczanie drogi na ich podstawie
- oglądanie dzieł sztuki
INTELIGENCJA MATEMATYCZNO-LOGICZNA
Zdolność do rozumienia i odbierania świata poprzez liczby i ciągi zdarzeń, np. umiejętność dostrzegania zależności w problemach i zagadkach logicznych.
- gry logiczne, zadania matematyczne
- programowanie komputerowe
- zagadki i problemy logiczne
-planowanie wycieczek
INTELIGENCJA RUCHOWA
Zdolność do rozumienia i odbierania świata poprzez ruch; świadomość własnego ciała, np. umiejętność wykorzystywania ukierunkowanego ruchu, posługiwanie się przedmiotami.
- aktywność ruchowa
- uprawianie jakiegoś sportu
– taniec
– wspinaczka
-majsterkowanie, rzeźbienie
INTELIGENCJA MUZYCZNA
Zdolność do rozumienia i odbierania świata poprzez dźwięk, melodię, rytm, np. umiejętność tworzenia muzyki, dostrzegania, rozumienia struktury utworów muzycznych.
- gra na instrumencie
- nauka śpiewu
– komponowanie
- taniec
INTELIGENCJA PRZYRODNICZA
Zdolność do rozumienia i odbierania świata poprzez naturalne środowisko i otoczenie, np. umiejętność dostrzegania związków i wzorców w przyrodzie, kategoryzowania świata fauny i flory; „czucie” natury.
- oglądanie programów o tematyce przyrodniczej
-czytanie książek naukowych
- wykonywanie eksperymentów
-wycieczki, obserwacje natury
INTELIGENCJA INTERPERSONALNA
Zdolność do rozumienia i odbierania świata przez pryzmat drugiego człowieka, np. umiejętność komunikowania się, łatwego nawiązywania oraz podtrzymywania relacji, negocjowania, mediowania konfliktów, wypracowywania kompromisów; asertywność.
- ćwiczenie efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów
- uczenie innych
- zarządzanie, kierowanie projektami
- pełnienie różnych ról w grupie
INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA
Zdolność do postrzegania świata przez pryzmat własnej osoby, np. umiejętność analizy swoich: myśli, uczuć, zachowania; wzbudzania motywacji i silnej woli do działania, wytyczania celów, tworzenia adekwatnego obrazu siebie.
- obserwacja swoich myśli, emocji, zachowania
- prowadzenie dziennika - czytanie literatury psychologicznej, oglądanie filmów o takiej tematyce
- czytanie biografii
- udział w warsztatach psychologicznych

Jeżeli jednak trudno jest Ci samemu stworzyć profil własnej inteligencji, a jesteś nim zainteresowana/y, to zaczerpnij porady w Naszej szkole.
ODKRYJ SWOJĄ PASJĘ, ZAUFAJ SOBIE I RUSZAJ - NIE ZAPOMINAJĄC, ŻE:
„NISKA SAMOOCENA JEST JAK JAZDA PRZEZ ŻYCIE Z ZACIĄGNIĘTYM HAMULCEM”.