Jubileuszowa 25 Akcja Sprzątania Świata w Polsce
Dodane przez webmaster dnia 09 październik 2018 17:47:31

Każdy z nas powinien dbać o środowisko, bo przecież jest ononaszym wspólnym domem. Przez 25 lat ponad 20 milionów Polaków – wspaniałych wolontariuszy – zaangażowało się w Akcję SprzątaniaŚwiata. Od kilku lat biorą w niej udział także najmłodsi uczniowie z klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Rymanowie...


Rozszerzona zawartosc newsa

Każdy z nas powinien dbać o środowisko, bo przecież jest ono naszym wspólnym domem. Przez 25 lat ponad 20 milionów Polaków – wspaniałych wolontariuszy – zaangażowało się w Akcję Sprzątania Świata. Od kilku lat biorą w niej udział także najmłodsi uczniowie z klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Rymanowie. Realizując założenia Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, inicjatorki akcji w Polsce i założycielki Fundacji Nasza Ziemia, szkoła w Rymanowie uczy miłości do małej ojczyzny poprzez edukację ekologiczną.

W tym roku Akcja Sprzątania Świata w Polsce i Fundacja Nasza Ziemia obchodzą swój 25 jubileusz. W akcję zaangażowały się lokalne organizacje, w tym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”. Tematyczne plakaty informowały społeczność szkolną o przebiegu akcji. Nasi uczniowie zostali wyposażeni w rękawice i worki. Najmłodsi z nas porządkowali plac zabaw, okolice szkoły, stadion i drogę w jego kierunku. W klasie na dzieci czekały słodycze ufundowane przez w/w stowarzyszenie.


Tekst: Ewa Niemczyk, Barbara Radzięciak