Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I st. w Rymanowie
Dodane przez webmaster dnia 12 kwiecień 2019 13:03:07

Więcej informacji w rozwinięciu newsa


Rozszerzona zawartosc newsa
Kto może rozpocząć naukę w naszej Szkole?

O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się dzieci w wieku od 6-ciu do 16-stu lat. Zajęcia odbywają się po południu (2-4 razy w tygodniu po 1-2 godziny). Nauka trwa cztery bądź sześć lat w zależności od wieku, w którym dziecko rozpoczęło edukację. Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara klasyczna, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, sakshorn, trąbka, róg.Nauka jest bezpłatna

Rodzice tylko poprzez Fundusz Muzyczny (w kwocie 20 zł na miesiąc) partycypują w kosztach utrzymania bazy instrumentów szkolnych, wyjazdów konkursowych, koncertów itp. Zobowiązani są również do zakupu instrumentu. Aby wziąć udział w przesłuchaniach kwalifikacyjnych, należy na minimum 7 dni przed ich terminem, złożyć podanie o przyjęcie do Szkoły. Druk podania do odbioru w sekretariacie szkoły oraz na stronie: www.lorymanow.pl (zakładka Muzyczna).Rodzice składają w sekretariacie szkoły:


1. podanie o przyjęcie do szkoły

2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej


Zapraszamy do nauki w naszej placówce

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Podanie