„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów”
Dodane przez webmaster dnia 23 maj 2019 21:20:52

Gmina Rymanów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów”. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowychoraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie 264 osób w wieku 25 – 74 lat z terenu Gminy Rymanów. Pozyskane środki w 100% pokrywają koszt realizacji przedsięwzięcia ...


Rozszerzona zawartosc newsa

Gmina Rymanów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów”. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowychoraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie 264 osób w wieku 25 – 74 lat z terenu Gminy Rymanów. Pozyskane środki w 100% pokrywają koszt realizacji przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:

• „Rodzic w Internecie”
• „Moje finanse i transakcje w sieci”
• „Mój biznes w sieci”
• „Działam w sieciach społecznościowych”
• „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
• „Rolnik w sieci”
• „Kultura w sieci”


Szkolenia są przewidziane w godzinach popołudniowych, jak również w weekendy (16 godzin dydaktycznych).

Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostanie 13 laptopów z oprogramowaniem oraz wózek na laptopy. Sprzęt po zakończeniu projektu zostanie przekazany do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, który jest głównym miejscem przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu. Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rymanów, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz catering.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 maja 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 147 840,00 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie.

Już wkrótce rozpoczniemy rekrutację.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji cyfrowych.