Uczniowie LO na wykładach na Uniwersytecie Rzeszowskim
Dodane przez webmaster dnia 25 listopad 2019 16:16:07

To już kolejny rok współpracy rymanowskiego liceum ogólnokształcącego z Uniwersytetem Rzeszowskim. W dniu 21 listopada uczniowie klas 1LA4 i 1LB4 wraz z Paniami Małgorzatą Kijowską i Moniką Piech-Bolanowską uczestniczyli w inauguracji cyklu zajęć pt. ,,Wymiary wolności"...


Rozszerzona zawartosc newsa

To już kolejny rok współpracy rymanowskiego liceum ogólnokształcącego z Uniwersytetem Rzeszowskim. W dniu 21 listopada uczniowie klas 1LA4 i 1LB4 wraz z Paniami Małgorzatą Kijowską i Moniką Piech-Bolanowską uczestniczyli w inauguracji cyklu zajęć pt. ,,Wymiary wolności".

Pierwszy wykład pt. ,,Wolność słowa jako świadectwa dojrzałości człowieka" prowadziła dr hab. Bożena Taras, prof. Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa. Wykład ten dotyczył szanowania wolności słowa oraz pielęgnowania i rozwijania języka polskiego. Szczególnie istotne były refleksje na temat naszej odpowiedzialności za język ojczysty, uświadomiliśmy sobie, że od nas zależy, w jaki sposób będą posługiwały się językiem kolejne pokolenia Polaków. Następny wykład pt. ,,Sens ludzkiej wolności" prowadził dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. Instytutu Filozofii. Wykład ten ukazywał wartość wolności w ujęciu filozoficznym. Skłaniał przede wszystkim do rozmyślań na temat wolnej woli i determinizmu w odniesieniu do ludzkiej istoty obdarzonej świadomością. Ostatni wykład pt. ,,Wolność a prawa człowieka"był prowadzony przez dr hab. Jana Pisulińskiego, prof. Instytutu Historii. Tym razem wolność została przedstawiona jako wartość podstawowa systemów demokratycznych, profesor uświadomił nam, że wolność osobista kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

Kolejne zajęcia będą miały charakter praktyczny. Współpraca między uniwersytetem a liceum przygotowuje nas do następnego etapu edukacji – do studiowania. Przez cały rok szkolny regularnie będziemy uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach jak prawdziwi studenci.


Gabriela Krypla
Maja Kucap