„KOMÓRKOMANIA” i Krwiodawstwo w ZSP Rymanów
Dodane przez webmaster dnia 01 grudzień 2019 21:25:03

Z inicjatywy Pani Marty Stefańskiej nasza szkoła przystąpiła do akcji DKMS- „KOMÓRKOMANIA”.Misją DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku...


Rozszerzona zawartosc newsa

Z inicjatywy Pani Marty Stefańskiej nasza szkoła przystąpiła do akcji DKMS- „KOMÓRKOMANIA”.

Misją DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu 10 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 436 000 potencjalnych Dawców.

Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Dnia 7.11.2019 młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie uczestniczyła w apelu, którego celem było przybliżenie idei dawstwa krwi i szpiku kostnego. Hasłem przewodnim spotkania było „ I ty możesz uratować komuś życie”.

Pani Agnieszka Zięba opowiedziała o komórkach macierzystych i ich zastosowaniu, a wolontariusze akcji w prezentacjach przedstawili zagadnienia dotyczące zasad pobierania wymazów i rejestracji na liście potencjalnych dawców. Poruszyli również temat honorowego dawstwa krwi jako najcenniejszego leku, którego nie możemy w żaden sposób zastąpić innym lekiem. Piękny montaż pomogła uczniom przygotować Pani Joanna Sobieraj.

Na spotkaniu zostali również uhonorowani specjalnymi statuetkami uczniowie, którzy w ramach działalności Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi oddali najwięcej krwi. A byli to: Laura Rodzinka, Sara Biernat i Michał Rajnik. Nasi uczniowie oraz nauczyciele w tym roku oddali ok.15 litrów krwi.

Spotkanie zwieńczyło wystąpienie Pani Dyrektor Elżbiety Nadziakiewicz, która zachęciła pełnoletnich uczniów do przystąpienia do akcji, a innych prosiła o propagowanie szczytnej idei dawstwa.

Finałem KOMÓRKOMANI była rejestracja potencjalnych dawców .