Uczniowie LO Rymanów na zajęciach w Uniwersytecie Rzeszowskim.
Dodane przez webmaster dnia 18 grudzień 2019 16:14:02

W dniu 16 grudnia 2019 r. uczniowie klas 1LA4 i 1LB4 wraz z Paniami Małgorzatą Kijowską i Moniką Piech-Bolanowską uczestniczyli w kolejnych zajęciach na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tym razem wykłady i warsztaty były poświęcone językowi mediów oraz autoprezentacji...


Rozszerzona zawartosc newsa

W dniu 16 grudnia 2019 r. uczniowie klas 1LA4 i 1LB4 wraz z Paniami Małgorzatą Kijowską i Moniką Piech-Bolanowską uczestniczyli w kolejnych zajęciach na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tym razem wykłady i warsztaty były poświęcone językowi mediów oraz autoprezentacji.

Pierwszy wykład pt. „Jak media bawią się z nami w chowanego?” prowadził dr Jarosław Kinal (Instytut Historii). Prelekcja dotyczyła manipulacji medialnej oraz sposobów perswazji, które docierają do nas za pomocą środków masowego przekazu. Szczególnie istotne były refleksje na temat bohaterów manipulacji, czyli kto do nas mówi, jak, w jakim celu. Są to jedne z ważniejszych reguł istnienia w mediach.

Następne zajęcia pt. „Mówię, więc jestem - techniczne aspekty wypowiedzi ustnej” prowadził dr Sylwester Łysiak (Instytut Historii). To spotkanie miało charakter praktyczny, najpierw przedstawiono nam różne aspekty wypowiedzi ustnych, potem wykonywaliśmy różnorodne ćwiczenia, które miały nam pomóc w np. lepszej dykcji, ładniejszym recytowaniu lub mogły nas nauczyć, jak odpowiednio wykorzystywać nasza przeponę.

Zajęcia te pomogą nam w rozwijaniu naszych pasji, zainteresowań, a także są przydatne na lekcjach języka polskiego, historii czy wiedzy o społeczeństwie. Co również istotne, zrozumieliśmy, że do przekazów medialnych trzeba podchodzić z większym dystansem


Julia Szczepanik