Konkurs Plastyczny
Dodane przez webmaster dnia 16 czerwiec 2020 15:00:05

Regulamin konkursu plastycznego „Moja świątynia” w ramach projektu pt.:„Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn na Transgranicznym Szlaku Świątyń Karpackich – wykorzystanie obiektów sakralnych do poprawy atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020

Regulamin konkursu wersja DOCX

Regulamin konkursu wersja PDF


Rozszerzona zawartosc newsa

Regulamin konkursu plastycznego „Moja świątynia” w ramach projektu pt.:„Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn na Transgranicznym Szlaku Świątyń Karpackich – wykorzystanie obiektów sakralnych do poprawy atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020

Regulamin konkursu wersja DOCX

Regulamin konkursu wersja PDF