Pamiętamy o ofiarach tragedii katyńskiej
Dodane przez webmaster dnia 23 kwiecień 2012 18:09:03

W 1940 roku na terenie byłego Związku Radzieckiego NKWD zamordowało przeszło 21,5 tysiąca polskich jeńców wojennych, w tym 16 oficerów z okolic Rymanowa. W 72 rocznicę tej okrutnej rzezi - 14 kwietnia 2012 roku - przy rymanowskim cmentarzu każda ofiara została upamiętniona kamiennym obeliskiem. Obok obelisków obecne na uroczystości rodziny ofiar zasadziły „dęby pamięci”.


Rozszerzona zawartosc newsa
O Boże!...
Najpierw jechali długo,
wieziono ich wiosenną szarugą.
Ilu ich było? Dwa? Pięć? Osiem? Dwanaście tysięcy?...
Pamiętamy ich zbrojnych i hojnych,
pamiętamy młodziutkich przed wojną...

K. Iłłakowiczówna

Katyńskie „dęby pamięci”

Obchody rocznicy zbrodni katyńskiej, zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, rozpoczęły się przejściem licznych pocztów sztandarowych oraz orkiestry z Gminnego Ośrodka Kultury do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona okolicznościowa msza święta. Zgromadzili się na niej zaproszeni goście, władze i mieszkańcy gminy, przedstawiciele lokalnych zakładów pracy, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele i uczniowie ZSP w Rymanowie. Szczególnie dla tych ostatnich udział w niecodziennej uroczystości stał się lekcją lokalnej historii i patriotyzmu. Sylwetki zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie rymanowian przedstawił historyk, pracownik Muzeum Okręgowego w Krośnie Pan Zygmunt Nowak.

Do apelu pomordowanych stanęli: major Dankiewicz Jan, major Dubiński Józef, kapitan Puchalski Antoni, kapitan Sołtysik Stanisław, kapitan Szepieniec Władysław, porucznik Gałecki Stanisław, porucznik Nowicki Kazimierz, porucznik Nowotarski Wiesław, porucznik Nycz Józef, porucznik Rajchel Zdzisław, aspirant policji Mróz Józef, aspirant policji Kozak Michał, aspirant policji Rodzinka Jan.

Po mszy wszyscy zgromadzeni udali się na plac przy kaplicy cmentarnej, gdzie odbyła się dalsza cześć ceremonii. Uroczystość poprowadził prezes miejscowego „Sokoła” dr Zygmunt Pelczar. Burmistrz gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec powitał wszystkich zgromadzonych: przedstawicieli parlamentarzystów oraz samorządów powiatu i gminy, członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i ZBOWiD - u, dziennikarzy, a szczególnie rodziny ofiar zbrodni. Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego Pan Kazimierz Cetnarski przeprowadził pokaz musztry klas wojskowych. Przy każdym dębie honorową wartę pełnili uczniowie klas wojskowych miejscowego liceum oraz harcerze szkolnej drużyny im. Zawiszy Czarnego. Harcmistrz Krystyna Chowaniec pod każdym dębem złożyła przywiezione z Katynia grudki ziemi. Na twarzach widać było wzruszenie, z niejednego oka popłynęła łza. Do tej pory pamięć o bliskich – ojcach, dziadkach czy braciach – trwała w sercach i na wyblakłych fotografiach. Teraz los i ofiara życia zastrzelonych żołnierzy i policjantów związała się na zawsze z historią rymanowskiej ziemi.

Hołd dla ofiar tragedii pod Smoleńskiem

Przy placu, obok kamieni katyńskich umieszczono głaz z pamiątkową tablicą poświęconą ofiarom katastrofy smoleńskiej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło 96 wybitnych Polaków, w tym prezydent RP – Lech Kaczyński wraz z małżonką. Tego pechowego dnia polska delegacja leciała na uroczystości upamiętniające zbrodnię katyńską. Odsłonięcia tablicy dokonali senator Alicja Zając, wdowa po senatorze Stanisławie Zającu, który zginął w katastrofie smoleńskiej, posłowie Bogdan Rzońca i Piotr Babinetz, starosta Jan Juszczak, burmistrz Wojciech Farbaniec i przewodniczący Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” Czesław Szajna. Następnie pod obeliskiem delegacje złożyły wiązanki biało – czerwonych kwiatów i zapaliły znicze. Członek Rady Naczelnej ZHP, komendantka sanockiego hufca ZHP, harcmistrz Krystyna Chowaniec była 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu. Podzieliła się z obecnymi przeżyciami z tamtego tragicznego dnia. Zaprezentowała nagranie z przemową księdza wygłoszoną zaraz po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Honorowa warta oddała cześć tragicznie zmarłym.

Stoją teraz jak drzewa, wspięte wysoko do nieba.
Spocznijcie już teraz w pokoju, w niebiosach pośród aniołów,
A Pan Bóg wam rany uleczy, i za cierpienia pocieszy.

Ks. Łukasz Krzanowski

Na zakończenie uroczystości uhonorowano odznaczeniami sztandary TG „Sokół” z Sanoka i Rymanowa.

Zebrani goście wyrażali wdzięczność dla inicjatorów i organizatorów tego niezwykłego święta. Święta, z którego my, mieszkańcy Rymanowa, możemy być dumni, bo zasadzone teraz długowieczne dęby przetrwają kolejne pokolenia, a nasza mała, lokalna społeczność na zawsze wpisała się w wielką historię polskiego narodu.

Autorki: Anna Miszczyk, Aleksandra Piękoś – uczennice gimnazjum w Rymanowie