Trzeci Świat obok nas - podziel się tym, co masz!
Dodane przez webmaster dnia 25 październik 2012 18:51:04

Dnia 19.10.2012 r. gościł w naszej szkole Pan Jacek Wójcik, założyciel Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. Towarzyszyła mu pani Magdalena Tomkiewicz, propagująca m.in. inicjatywę Adopcji Serca, będącą formą pomocy afrykańskim sierotom. Podczas prelekcji usłyszeliśmy o Kamerunie - niewielkim państwie w Afryce, gdzie działa stowarzyszenie, a nasz gość był w nim osobiście.


Rozszerzona zawartosc newsa

Pojechał tam, aby przede wszystkim spotkać się ze swoim podopiecznym, ks. Maurycym, którego w ramach programu duchowo adoptował. Ksiądz opowiedział i pokazał mu, jak wygląda prawdziwe życie w tym afrykańskim zakątku świata. Warunki są tam bardzo ciężkie, zwłaszcza na południu kraju. Ludzie mieszkają w chatkach bambusowych, które wytrzymują zaledwie kilka sezonów. Na północy chaty budowane są z cegły suszonej na słońcu lub z kamieni połączonych gliną. W większej części kraju nie ma prądu, a tam, gdzie ludzie mają do niego dostęp, pojawia się tylko na kilka godzin. W szkołach lekcje rozpoczynają się od zaśpiewania hymnu narodowego i wciągnięcia flagi. W większości placówek jedynymi pomocami naukowymi są : tablica, kreda i linijka. Rok szkolny trwa od września do czerwca, a w połowie lutego ma miejsce Święto Młodzieży, z okazji, którego odbywa się defilada. Większość dzieci nie ma możliwości chodzenia do szkoły, ponieważ muszą pomagać rodzicom. Utrudniony dostęp do edukacji nie zamyka listy problemów. Na plan pierwszy wysuwa się głód. Dzieci spożywają przeciętnie jeden posiłek dziennie. Żywią się zwłaszcza owocami, takimi jak banany, ananasy, kokosy czy papaje. Najmłodsi nie mają luksusowych, markowych zabawek kupionych w sklepie. Bawią się rzeczami własnoręcznie wykonanymi np. deskorolką z drewna.

Myślę, że niektórzy z nas czuli się nieco zawstydzeni, oglądając takie obrazki, jednocześnie dzierżąc w dłoniach najnowszej generacji telefony komórkowe. Sądzę, że spotkanie było nam bardzo potrzebne. Pozwoliło na chwilę refleksji, a może i wdzięczności za to, co mamy. Była to też swoista lekcja otwarcia się na drugiego człowieka.

Joanna Bolanowska, 1BL

Szczypta informacji na temat Ruchu „Maitri” oraz Programu Adopcja Serca przytoczonych na podstawie WWW.maitri.pl

Adopcja Serca jest to dobrowolne moralne zobowiązanie do pomocy przez indywidualny lub zbiorowy patronat, znanemu z nazwiska i imienia dziecku w Trzecim Świecie (głównie w Afryce Środkowej). Programem objęte są sieroty i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin. Ruch MAITRI prowadzi następujące formy pomocy w ramach programu Adopcja Serca:

• Szkoła Podstawowa

• Szkoła Średnia

• Szkoła Życia

•Dożywianie

Aby objąć patronatem konkretne dziecko w szkole podstawowej, średniej lub w szkole życia, należy wypełnić formularz deklaracji dostępny na stronie ruchu.

Po wypełnieniu formularz/deklaracja, który ukaże się na ekranie w formie elektronicznej zostanie przekazany automatycznie do ośrodka Ruchu MAITRI prowadzącego program pomocy na danym obszarze. Formularz należy zachować w swoim komputerze (zaznacz ctrl+a, kopiuj, wklej) do czasu otrzymania pakietu informacyjnego z biura stowarzyszenia. W dolnej części deklaracji znajdują się dane ośrodka oraz numer konta bankowego, niezbędne do przekazywania składek za udział w programie. Jeśli ktoś chce pobrać pusty druk formularza ,należy przejść na stronę wybranego ośrodka Ruchu MAITRI (Zakładka- Kontakt Ośrodki Maitri), gdzie poniżej danych teleadresowych znajduje się link do druku deklaracji. Można także przesłać prośbę o przesłanie deklaracji w formie papierowej na adres domowy.

Uczestnictwo w wybranym programie jest związane z przyjęciem na siebie dobrowolnego zobowiązania do opłacania składek wystarczających na dożywianie i naukę podopiecznych przez cały okres ich udziału w programie (szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych form pomocy).

Jeżeli nie mamy możliwości przyjęcia na siebie stałego zobowiązania, możemy wspierać anonimowe dzieci, wpłacając dowolne kwoty stosownie do swoich możliwości. Otrzymane tą drogą darowizny są przeznaczane na Ogólny Fundusz Pomocy Ubogim, w ramach którego wspierane są dzieci nie posiadające stałych Rodziców Adopcyjnych oraz projekty pomocowe realizowane przez misjonarzy.

Obok trwającego już od 1996 roku programu Adopcja Serca Ruch Maitri stale poszukuje ofiarodawców do wspierania projektów zgłaszanych przez misjonarzy w miarę potrzeb. Zaprasza do zapoznania się z projektami pomocy jednorazowej przesyłanymi do Ruchu przez misjonarzy w Afryce. Prośby dotyczą zazwyczaj zakupu leków i wyposażenia do ośrodków zdrowia, zakupu żywności do ośrodków dożywiania dla zagłodzonych, zakupu artykułów szkolnych dla najuboższych dzieci, a także zakupu materiałów budowlanych i środków transportu na potrzeby placówek misyjnych. Na stronach prezentowane są spisy projektów według statusu: projekty oczekujące na wsparcie i projekty zrealizowane w ubiegłych latach.

Na stronie Ruchu funkcjonuje sklep internetowy, gdzie za niewielka opłatę można kupić kartki, obrazki, rzeźby, krzyżyki i inne rękodzieła wykonane przez potrzebujących. Kwota przeznaczona zostanie na konkretny cel. Warto też obejrzeć krótki film pt. „Bilet do nieba”, który pozwala wyobrazić sobie skalę problemów oraz zakres działania ruchu. Na jego podsumowanie czytamy:

„Program Adopcji serca organizowany jest przez ruch Mitri we współpracy z polskimi misjonarzami w krajach Afryki Centralnej od1996 r. Adopcja stała się szansą na uniknięcie tragicznych skutków głodu, podjecie edukacji i dochodzenie do samodzielności dla kilku tysięcy sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin. Na koniec 2009 korzystało z programu 3761 dzieci w takich krajach jak: Rwanda, DR Kongo, Burundi, Togo, Sudan, Madagaskar, Kamerun i Wybrzeże Kości Słoniowej”.

Gorąco zachęcamy do wnikliwej analizy informacji dostępnych na stronie ruchu oraz współpracujących z nim organizacji i stowarzyszeń. Apelujemy o poinformowanie dorosłych (rodziców, opiekunów, znajomych) i o włączenie się w dzieło Adopcji Serca. Podarowane dobro szybko wraca do ofiarodawcy…