TRWA NABÓR WNIOSKÓW
Dodane przez webmaster dnia 29 wrzesień 2014 08:42:21

O przyznanie stypendium dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w ramach Projektu współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszony przez ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Termin składania wniosków: od 22 września 2014 do 10 października 2014 r. Wnioski należy składać w punktach naboru, w godzinach ich pracy.


Rozszerzona zawartosc newsa

Podczas wypełniania wniosku mogą Państwo ewentualnie skorzystać z następujących rozwiązań:

Celem zebrania informacji od uczniów i ich rodziców niezbędnych do wypełnienia i złożenia wniosków po zarejestrowaniu się i poprawnym zalogowaniu, korzystając z zakładki "Wypełnij wniosek" proszę wydrukować wniosek z danej strony formularza za pomącą zakładki umieszczonej na dole ekranu (pusty formularz) i przekazać uczniom/rodzicom uczniów do wypełnienia w zakresie ich danych.

Po zarejestrowaniu się i poprawnym zalogowaniu, korzystając z zakładki "Wypełnij wniosek" proszę wypełnić wniosek, zakładkę dotyczącą IPR wypełnić poprzez skopiowanie przygotowanego materiału (IPR) opracowanego wcześniej w edytorze tekstu.

Celem wypełnienia wniosku zaleca się, aby wypełniający wniosek (wnioskodawcy, opiekunowie dydaktyczni) pozyskali od uczniów i ich rodzin zaświadczenia US i ZUS, UG… lub własnoręcznie podpisane oświadczenia dotyczące ich sytuacji materialnej. Na podstawie przedłożonych dokumentów (których nie należy dołączać do wniosku stypendialnego) proszę wypełniać wnioski.

www.podkarpackie.edu.pl