Rekrutacja do Szkoły Muzycznej i st. w Rymanowie
Dodane przez webmaster dnia 30 marzec 2015 08:45:43

W rezultacie umuzykalniane dzieci mają lepszą koncentrację, szybciej opanowują nowe treści, w tym języki obce. Właśnie dlatego uczniowie dobrych szkół na zachodzie Europy uczą się gry na instrumentach, bez względu na poziom ich artystycznych uzdolnień.

Zwielokrotnione szanse na rynku pracy

Wiele renomowanych firm i korporacji zdecydowanie chętniej zatrudnia osoby mające ukończoną szkołę muzyczną. Dlaczego? Poprzez system edukacji muzycznej dzieci są wdrażane do systematycznej pracy, bywają zwykle lepiej zorganizowane i bardziej odpowiedzialne niż ich rówieśnicy. Często rodzice uczniów szkół muzycznych są zdziwieni, iż mimo nowych zajęć, ich pociechy poprawiają swoje wyniki w nauce i zachowaniu, także w „zwykłej” szkole. Te umiejętności procentują w życiu zawodowym, a „łowcy głów” wiedzą o tym najlepiej.


Rozszerzona zawartosc newsa

Wzmacnianie umiejętności społecznych i psychofizycznych

Szkoła muzyczna rozwija umiejętności interpersonalne, uczy pracy zespołowej. Uczniowie szkół muzycznych, często występując na scenie, lepiej radzą sobie ze stresem i ewentualnymi niepowodzeniami. Podnosi to ich samoocenę i wpływa na pozytywne relacje w dorosłym życiu.

Kto może rozpocząć naukę w naszej Szkole?

O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się dzieci w wieku od 6-ciu do 16-stu lat. Zajęcia odbywają się po południu (2-4 razy w tygodniu po 1-2 godziny). Nauka trwa cztery bądź sześć lat w zależności od wieku, w którym dziecko rozpoczęło edukację. Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara klasyczna, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, sakshorn, trąbka, róg, puzon.

Nauka jest bezpłatna

Rodzice poprzez Fundusz Muzyczny (w kwocie 20 zł na miesiąc) partycypują w kosztach utrzymania bazy instrumentów szkolnych. Zobowiązani są również do zakupu instrumentu. Aby wziąć udział w przesłuchaniach kwalifikacyjnych, należy na minimum 7 dni przed ich terminem, złożyć podanie o przyjęcie do Szkoły. Druk podania do odbioru w sekretariacie szkoły oraz na stronie: www.lorymanow.pl (zakładka Muzyczna).

Rodzice składają w sekretariacie szkoły:

1. podanie o przyjęcie do szkoły

2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej(Podstawa prawna: §3 ust. 3 Rozporządzenie MKiDN z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Dz.U. z 2011 r., nr 142, poz. 831) „Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.”

Zapraszamy do nauki w naszej placówce

Materiały do pobrania:

1. Podanie o przyjęcie

2. Regulamin rekrutacji