11 EDYCJA MIęDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI I POEZJI OBCOJęZYCZNEJ „POLIGLOTA”
Dodane przez webmaster dnia 31 styczeń 2017 09:34:09

POD HONOROWYM PATRONATEM PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już 11 edycji Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej „POLIGLOTA” organizowanego przez ZSP im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie.
Konkurs odbędzie się w Auli im. Marka Góry w ZSP w Rymanowie przy ulicy Szkolnej 2 w następujących terminach:
- w dniu 21 lutego 2017r. (wtorek) o godz. 9.30 dla uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych ...

--------------------------------------------------
Załączniki:

1. Karta zgłoszenia

2. Regulamin konkursu


Rozszerzona zawartosc newsa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już 11 edycji Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej „POLIGLOTA” organizowanego przez ZSP im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie.

Konkurs odbędzie się w Auli im. Marka Góry w ZSP w Rymanowie przy ulicy Szkolnej 2 w następujących terminach:

- w dniu 21 lutego 2017r. (wtorek) o godz. 9.30 dla uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych;

- w dniu 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 9.30 dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych;

- w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 9.30 dla uczniów klas gimnazjalnych 1 – 3.

Zgłoszenia do konkursu dokonane wyłącznie na dołączonej karcie należy przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017r. (piątek) na adres szkoły lub faksem pod następujący numer: (0–13) 43–55–020 albo też drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły: lorymanow@interia.pl.

Głównymi celami konkursu są: wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania aspektami kulturowymi innych krajów, odkrywanie talentów recytatorskich i wokalnych wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwianie zaprezentowania ich na forum publicznym, propagowanie uczenia języków obcych poprzez wykorzystanie poezji i piosenek.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 1 – 6) oraz gimnazjów położonych na terenie powiatu krośnieńskiego, sanockiego i brzozowskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, zaprezentowania swoich talentów, wspólnej zabawy i rywalizacji