KURATORYJNY KONKURS JęZYKA ANGIELSKIEGO ZAKOńCZONY SUKCESEM
Dodane przez webmaster dnia 26 kwiecień 2017 19:56:25

„Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu
nie mogą stworzyć doskonałego mistrza”.

Witruwiusz

Po raz drugi z rzędu uczeń gimnazjum w Rymanowie – Mateusz Kasperkowicz z klasy 3A zdobył tytuł laureata w tegorocznej edycji Konkursu z Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konkurs ten składa się z trzech etapów. Pierwszy to etap szkolny, który miał miejsce w październiku, a w którym Mateusz zdobył 49 pkt. na 50 możliwych do zdobycia. Kolejny etap – rejonowy miał miejsce w Krośnie w styczniu i tutaj Mateusz zdobył 76,5 pkt. na 100 możliwych do zdobycia ...


Rozszerzona zawartosc newsa

„Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu
nie mogą stworzyć doskonałego mistrza”.

Witruwiusz

Po raz drugi z rzędu uczeń gimnazjum w Rymanowie – Mateusz Kasperkowicz z klasy 3A zdobył tytuł laureata w tegorocznej edycji Konkursu z Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konkurs ten składa się z trzech etapów. Pierwszy to etap szkolny, który miał miejsce w październiku, a w którym Mateusz zdobył 49 pkt. na 50 możliwych do zdobycia. Kolejny etap – rejonowy miał miejsce w Krośnie w styczniu i tutaj Mateusz zdobył 76,5 pkt. na 100 możliwych do zdobycia. Test, z którym musiał się zmierzyć, był bardzo trudny, zadania wymagały od uczniów znajomości tzw. phrasal verbs, idiomów, słowotwórstwa, wielu skomplikowanych konstrukcji gramatycznych oraz zaawansowanego słownictwa, jak również zawierał wnikliwe pytania dotyczące kultury, historii, religii oraz tradycji związanych z krajami należącymi do Wielkiej Brytanii, czyli Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej. Trzeci etap, czyli wojewódzki odbył się w Rzeszowie, w marcu. Był o wiele trudniejszy od poprzednich, ale mimo to Mateusz poradził sobie świetnie, zdobywając 76 pkt. na 100 możliwych do zdobycia. Test zawierał zadania z rozumienia tekstu słuchanego oraz czytanego, pytania dotyczące słowotwórstwa, idiomów, parafrazy oraz tłumaczenia zdań, jak również bardzo szczegółowe pytania na temat historii, kultury, polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Nie ukrywam, iż jestem dumna z sukcesu Mateusza, któremu należą się wielkie słowa uznania oraz serdecznie gratulacje za to osiągnięcie. Wymagało to od niego wielu dodatkowych godzin spędzonych na nauce i przygotowywaniu się do poszczególnych etapów tegoż konkursu, a także wielu wyrzeczeń. Myślę jednak, że odniesiony sukces jest dla niego sowitym i stosownym wynagrodzeniem, a jednocześnie potwierdzeniem, jaki ogromny zasób wiedzy posiada i jak wysoki poziom zaawansowania języka angielskiego prezentuje. Słowa Witruwiusza przytoczone przeze mnie na wstępie niezwykle trafnie oddają charakter Mateusza, który jest takim właśnie doskonałym mistrzem. Cechuje go zarówno talent, jak i wiedza, gdyż, jak dowodzi autor sentencji, jedno bez drugiego nie ma prawa istnieć, na co Mateusz jest niezaprzeczalnym dowodem.

Anna Kenar – Szul
nauczycielka języka angielskiego w ZSP Rymanów