Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie Uroczystości - 12 listopada 2017
Dodane przez webmaster dnia 20 listopad 2017 17:39:29

Wyrosłe z serc ziarna braterstwa i zgody
na skrzydłach rozniesiem po kraju…

Gminne obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości i jubileusz 110- lecia powstania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie oraz uroczyste ślubowanie klas pierwszych mundurowych rymanowskiego LO zgromadziły w naszym mieście w dniu 12 listopada br. nie tylko mieszkańców, lecz także wielu znamienitych gości z różnych stron kraju. Po uroczystej mszy świętej oraz pokazie musztry paradnej w wykonaniu klas wojskowych świętowanie przeniosło się do sali kina „Sokół”. Jako pierwszy zabrał głos Pan Burmistrz, Wojciech Farbaniec, który serdecznie przywitał zaproszonych gości i wyraził wdzięczność za ich przybycie. Gospodarz gminy przedstawił zarys ojczystej historii oraz przywołał okoliczności założenia rymanowskiego gniazda „Sokoła”, składając jednocześnie jubileuszowe życzenia i gratulacje jego członkom. Po symbolicznym zawołaniu Pana Burmistrza- „Wiwat Polacy! Wiwat nasza Najjaśniejsza Rzeczypospolita!”


Rozszerzona zawartosc newsa

Wyrosłe z serc ziarna braterstwa i zgody
na skrzydłach rozniesiem po kraju…

Gminne obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości i jubileusz 110- lecia powstania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie oraz uroczyste ślubowanie klas pierwszych mundurowych rymanowskiego LO zgromadziły w naszym mieście w dniu 12 listopada br. nie tylko mieszkańców, lecz także wielu znamienitych gości z różnych stron kraju. Po uroczystej mszy świętej oraz pokazie musztry paradnej w wykonaniu klas wojskowych świętowanie przeniosło się do sali kina „Sokół”. Jako pierwszy zabrał głos Pan Burmistrz, Wojciech Farbaniec, który serdecznie przywitał zaproszonych gości i wyraził wdzięczność za ich przybycie. Gospodarz gminy przedstawił zarys ojczystej historii oraz przywołał okoliczności założenia rymanowskiego gniazda „Sokoła”, składając jednocześnie jubileuszowe życzenia i gratulacje jego członkom. Po symbolicznym zawołaniu Pana Burmistrza- „Wiwat Polacy! Wiwat nasza Najjaśniejsza Rzeczypospolita!” przyszedł czas na złożenie uroczystego ślubowania przez uczniów pierwszych klas mundurowych. Tekst przysięgi został odczytany przez Pana Majora, Ryszarda Śnieżka, reprezentującego 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich, a pierwszoklasiści w obecności sztandaru szkoły zobowiązali się ją przestrzegać. Powagi chwili dodało odśpiewanie przez uczniów hymnu szkoły. Bohaterami drugiego planu, co nie umniejszało ich roli, byli uczniowie drugiej i trzeciej klasy mundurowej, którzy za działalność na rzecz „Sokoła” zostali uhonorowani stopniami towarzystwa.
Zaangażowanie młodych ludzi znalazło także artystyczny wyraz w przygotowanym przez nich, pod kierunkiem nauczycieli (D.Góry- Rygiel, K.Pawłuckiej- Góreckiej, U.Pelczar, S.Penara, M.Polakowskiej, D.Rutki, L.Serafin, B.Suwały-Szczechowskiej, E.Wilusz.) spektaklu, który został zaprezentowany jako kolejny punkt obchodów. Docere, delectare, movere, czyli nauczać, zabawiać, wzruszać -to cele sztuki sformułowane jeszcze w starożytności, o których nie zapomnieli także młodzi adepci sztuki żywego słowa. Sztuka wzrusza, kiedy ociera się o przeżycia widzów, kiedy dreszcze emocji przebiegają przez ciało, kiedy niejednokrotnie wyciska łzy z oczu… Czytelny obraz, doniosły symbol, bogate w treść słowo sprawiają, że sztuka nie tylko zachwyca, ale jest przeżywana. Przeżyć sztukę to nie tyle ją zinterpretować, ocenić, poddać fachowej analizie; przeżyć- to obudzić emocje, myśli, refleksje; to dać się porwać chwili, wrażeniu, które wywołuje… W taki sposób zareagowała publiczność zgromadzona w sali kina „Sokół” w Rymanowie. Wymowna cisza, podniosłe skupienie i ocierane ukradkiem łzy mówiły same za siebie. Bo jak nie dać ponieść się emocjom, jak opanować wzruszenie, kiedy rozdzierane są szaty Polski, kiedy zaborcy kawałek po kawałku okradają naszą Ojczyznę, i wreszcie, kiedy ONA stoi bezbronna, zniewolona, samotna… Dramaturgii sytuacji dodawały Jej związane ręce i przysłonięte oczy… Jak pozostać obojętnym na taki obraz, kiedy wiemy, że nie jest to fikcja, tylko nasza bolesna historia, która w nas, Polakach, budzi smutek, żal, bunt… Może ktoś powie: „Dość! Wystarczy narodowej martyrologii i mesjanizmu! To już było!” Tak było- to prawda- i dlatego naszym obowiązkiem jest o tym pamiętać, bo, jak mówił Jan Paweł II, „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Zaprezentowany montaż słowno-muzyczny był dowodem na pielęgnowanie tej pamięci – młodzi ludzie, uczniowie ZSP w Rymanowie stanęli na wysokości obywatelskiego zadania. Wymownym znakiem było motto programu: „Wyrosłe z serc ZIARNA braterstwa i zgody na skrzydłach rozniesiem po kraju”, na tle którego młodzież deklarowała swój patriotyzm. Nasuwa się tu refleksja, że to młode pokolenie to ziarna przyszłości, także tej narodowej, społecznej, rodzimej. Sugestywna choreografia, czytelna pantomima, taniec uczennic w czarnych strojach (uosobienie państw zaborczych) nad personifikacją Polski, nad Biało-Czerwoną to granie na najczulszych strunach każdego serca, to budzenie patriotyzmu, to wreszcie rozdrapywanie bolesnych ran… Budowaniu napięcia i wyjątkowej atmosfery służyła także muzyka- przejmująca, docierająca do głębi duszy i skłaniająca do zadumy – najpierw tej żałobnej, a później radosnej za sprawą tańca z flagą, symbolizującego moment powstania i odrodzenia Polski. Zaraz potem kolejny gest na miarę symbolu: oto Polska zrywa opaskę z oczu, rozwiązuje pęta i …wznosi do góry ręce w glorii ZWYCIĘSTWA!!! I wówczas wyczuwany między rzędami oddech ulgi, a jednocześnie radość mieszająca się z wdzięcznością za wolność kraju, spotęgowana jeszcze słowami piosenki: „Niepodległa, Niepokorna, bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska ma!!! ”Gromkie brawa publiczności i słowa zachwytu z ust zaproszonych gości to niewątpliwie dowód uznania, lecz jeszcze większa nagroda to satysfakcja mierzona ilością wzruszeń, ilością przyspieszonych uderzeń serca, ilością drżących powiek i ilością wypowiadanych w głębi duszy słów: Jestem dumny, że jestem Polakiem, jestem dumny, że moją ojczyzną jest Polska!!! Dotrzeć do ludzkich uczuć i trafić do ich wrażliwości to prawdziwa sztuka. Dziękujemy za to nie tylko artystyczne, ale i duchowe doświadczenie, za przypomnienie, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i jakie są korzenie naszej tożsamości narodowej, którą musimy pielęgnować.
Dopełnieniem podniosłego charakteru uroczystości było wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Historycznego „Życie i twórczość Tadeusza Kościuszki” (patrona Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”). Wyjątkową puentą uroczystości było przemówienie Pana Konrada Firleja, prezesa PTG „Sokół” w Krakowie oraz wręczenie brązowych i srebrnych medali zasłużonym członkom i działaczom Sokoła, wśród których znaleźli się m.in. Pan Burmistrz, Wojciech Farbaniec i Pani Dyrektor ZSP w Rymanowie, Elżbieta Nadziakiewicz. Złoty order to szczególne uznanie dla zaangażowania Pana Kazimierza Cetnarskiego, a najwyższe odznaczenie sokolstwa polskiego na świecie- Srebrna Legia Honorowa to laur dla Prezesa rymanowskiego „Sokoła”, Pana Zygmunta Pelczara, który słowami podziękowania za obecność wszystkich zebranych zakończył gminne obchody święta narodowego oraz jubileuszu założenia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie.

Ewelina Górowska